בחזרה

שני4 - גם כשכותבים על עיוור, זה הופך את סדר המילים.


 

בחזרה