בחזרה

לעוברים לירדן - הודעה שנמסרה ע"י השלטונות הירדנים ב – 17/4/19


 

בחזרה