בחזרה

קובה ביטוח בריאות  • מצ”ב דוגמא לביטוח מתורגם לאנגלית שעשיתי עבור השהות בקובה .

    לא נדרשתי להציגו בכניסה למדינה אבל אולי הם עושים ביקורת מדגמית.

    אפשר לבקש את הנוסח הזה מכל חברת ביטוח שתבחרו.

     

    חלק 2חלק 1

בחזרה